Disclaimer


Algemeen

Monumentera verleent u hierbij toegang tot www.monumentera.com en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Monumentera behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.monumentera.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Monumentera.com is géén webshop; de website geeft slechts een overzicht van locaties. Daarbij sturen wij jou alleen door naar de betreffende verhuurder. Bij het huren van de locatie gaat de bezoeker een overeenkomst aan met de betreffende verhuurder. Daarom is Monumentera.com niet aansprakelijk voor enige schade tijdens het huren.

De op www.monumentera.com aangeboden locaties worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze locaties kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Monumentera.com.

Het plaatsen van links door Monumentera.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Wij doen ons best om te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke weergave van de informatie over producten en diensten op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij het huren van een locatie dien je de website of informatie van de verhuurder aan te houden als de bron.

Aanbieders kunnen zelf inhoud plaatsen op www.monumentera.com. Monumentera.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Monumentera.com zal klachten over gebruikers- of aanbiedersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de klantenservice.

 

Auteursrechten

Voor het aanbod op de site van monumentera maken wij gebruik van diverse bronnen. Open data van Wikipedia en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze data omvat zowel tekst als beeld. De gegevens bij de locaties kunnen ook teksten en foto’s bevatten van de aanbieder van de locatie.

Alle rechten van intellectuele eigendom die niet uit de open data afkomstig is betreffende deze locaties liggen bij Monumentera.com en haar verhuurders. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Monumentera.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke locaties anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.monumentera.com, te Kopiëren, op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Publicatie-datum: 01 Jan 2015